Nieuwsbrief 42   |   6 juni 2021   |   Als u deze e-mail niet goed kunt lezen, ga dan naar de webversie
Het debat over de 'Great Reset' komt er!
Beste medeburgers,

Het door Stichting 1 juni 2005 opgezette burgerinitiatief voor een debat over de Build Back Better agenda van het World Economic Forum heeft op 27 mei j.l. de 40.000 handtekeningen gehaald! Met dank aan de tienduizenden Nederlanders die hebben getekend en het initiatief bekendheid hebben gegeven. Als alles goed gaat kan er hierdoor ergens dit najaar een debat worden afgedwongen in de Tweede Kamer over het 'Great Reset' initiatief van het World Economic Forum. Dit initiatief is ook wel bekend onder de naam Build Back Better, een begrip dat door zeer veel regeringsleiders van westerse landen (ook door Mark Rutte) de afgelopen tijd is gebruikt.

Stichting 1 juni 2005, de organisatie achter Burgercomité-EU, is opgericht om onze democratie te herstellen. Daarom is vanuit deze Stichting nu ook het burgerinitiatief tegen de rol van het WEF in de Nederlandse politiek opgestart. Onze soevereiniteit was al overgedragen aan de EU (met het Verdrag van Lissabon). Maar nu lijkt ook het World Economic Forum, op informele manier, een ongekende invloed uit te oefenen op de Nederlandse politiek. En opnieuw, zoals dat ging bij de opmars van de EU, zonder dat de kiezer hierover ook maar is geïnformeerd, laat staan geconsulteerd.

Het burgerinitiatief wil dat het Nederlandse Parlement en de regering expliciet afstand nemen van de agenda van het World Economic Forum. Zij zijn er immers uitsluitend om het Nederlands belang te vertegenwoordigen en niet om internationale agenda's uit te voeren!

De handtekeningen worden nu gecontroleerd en zo snel mogelijk aan de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven overhandigd. Overigens kan ondertekenen nog steeds. Hoe meer steun, hoe steviger wij straks staan in de Kamer!

Pepijn van Houwelingen verkozen als Tweede Kamerlid
Bijzonder trots zijn we dat, met 430 voorkeurstemmen, een van ons namens Forum voor Democratie tot lid van de Tweede Kamer is verkozen. Pepijn van Houwelingen zal daar nu de strijd tegen de EU en de afschaffing van de Nederlandse soevereiniteit, democratie en vrijheden voortzetten. Hij is zich in heel wat dossiers aan het inwerken en heeft in ieder geval, zoals u hier kan zien, al aardig wat Kamervragen gesteld:
Houwelingen P. van (FVD) | Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Op 17 juni houdt Pepijn zijn maidenspeech.

Campagne: nieuwe lezers voor de nieuwsbrief
We gaan beginnen met een campagne om nieuwe lezers voor onze nieuwsbrief te werven zodat nog meer mensen op de hoogte kunnen worden gebracht van onze acties. U kan ons daarmee helpen door mensen in uw omgeving die wellicht geïnteresseerd zouden kunnen zijn te vragen zich hier aan te melden:
Aanmelden | Burgercomité-EU.

Tot slot, mocht u een (kleine) bijdrage kunnen missen dan kunt u ons werk hier met een donatie steunen: Doneren | Burgercomité-EU.

Met strijdbare groet,
Burgercomité-EU


       
www.burgercomite-eu.nl | post@burgercomite-eu.nl